Κτηνιατρείο - Κυπαρισσία
κτηνιατρική και ευζωία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Το κτηνιατρείο διαθέτει αναλυτή  παραγόντων πήξης του αίματος ,δίνοντας τη δυνατότητα ορθής διάγνωσης και καταλληλότερης θεραπείας, σε περιπτώσεις  όπως:


war_cascade3.giftabela_giannis_1.jpg